Архів теґу: філософія освіти

3. Місце формальної освіти

Маємо суттєву різницю між тією освітою, яку кожен отримує завдяки співжиттю з іншими людьми (якщо він дійсно живе, а не існує), і формальною освітою молоді. Продовження

2. Освіта і спілкування

Сьогодні потреба навчання й учіння задля продовження суспільства — очевидний факт, хоч на ньому і не звикли зупинятися докладно. Ми маємо вагоме виправдання, щоб наголосити на цій проблемі. Такий підхід дасть нам змогу уникнути схоластичних і формальних думок із приводу освіти. Продовження

Схема аналізу статті

Часто буває так, що потрібно оцінити статтю іншої людини. А як це зробити? Способів багато, але коли потрібно зробити це швидко і якісно водночас? Пропоную орієнтовну схему (алгоритм) аналізу наукової (науково-популярної статті). Вона також підійде і для аналізу уривку з книги чи монографії. Адресується моїм студентам і не тільки. Продовження

Майбутнє університетів

Віктор АНДРУЩЕНКО

МАЙБУТНЄ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ ПРОТИРІЧ XXI СТОЛІТТЯ: АКАДЕМІЧНИЙ ПРОГНОЗ

(виступ в Оксфорді на засіданні Клубу ректорів Європи) Продовження

Аксіологізація філософії освіти як вимога сучасності

Аксіологічні,  тобто  ціннісні  виміри  освіти  і  виховання потрапляють  у  центр  філософсько-педагогічної  рефлексії  у зв‘язку  з необхідністю визначення стратегічних цілей освітньо-виховної  практики  з  точки  зору  запитів  суспільного  і особистісного  розвитку  у  їх  взаємозв‘язку. Продовження

Філософсько-педагогічна антропологія як онтоантропологія

Філософсько-педагогічна  антропологія  є  переважно онтоантропологією,  тобто  антропологією,  зосередженою  на онтологічних  проблемах.  Адже  вона  розглядає  освіту  і виховання  у  загальному  контексті  людського  буття.  Бо  лише дав відповідь на питання “Що  таке людина”, яке Кант вважав головним питанням філософії, можна  сказати, що таке освіта  і виховання,  навіщо  вони  людині,  в  чому  полягає  їх призначення.   Продовження

Освіта і виховання у новій історичній антропології

У  сучасній  західній  філософській  думці  в  останні десятиліття відбувається перехід від так званої “класичної”, або традиційної антропології, яка зосереджувала свою рефлексію на основних  структурах  і  основних  категоріях  людського  буття, специфіці  людської  поведінки  і  мислення,  до  нової  історичної антропології.

Продовження

Партнерські посилання: