Архів теґу: онтологія

55 тем есе з Онтології освіти

Обсяг роботи – 1-1,5 ст. А4.
  1. Онтологія як предмет філософської рефлексії.
  2. Зв’язок філософії та освіти
  3. Інтернет в житті сучасної людини і в освітньому процесі
  4. Музичні смаки сучасної молоді
  5. Навіщо мені освіта (на власному прикладі) Продовження

Схема аналізу статті

Часто буває так, що потрібно оцінити статтю іншої людини. А як це зробити? Способів багато, але коли потрібно зробити це швидко і якісно водночас? Пропоную орієнтовну схему (алгоритм) аналізу наукової (науково-популярної статті). Вона також підійде і для аналізу уривку з книги чи монографії. Адресується моїм студентам і не тільки. Продовження

Майбутнє університетів

Віктор АНДРУЩЕНКО

МАЙБУТНЄ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ ПРОТИРІЧ XXI СТОЛІТТЯ: АКАДЕМІЧНИЙ ПРОГНОЗ

(виступ в Оксфорді на засіданні Клубу ректорів Європи) Продовження

Філософсько-педагогічна антропологія як онтоантропологія

Філософсько-педагогічна  антропологія  є  переважно онтоантропологією,  тобто  антропологією,  зосередженою  на онтологічних  проблемах.  Адже  вона  розглядає  освіту  і виховання  у  загальному  контексті  людського  буття.  Бо  лише дав відповідь на питання “Що  таке людина”, яке Кант вважав головним питанням філософії, можна  сказати, що таке освіта  і виховання,  навіщо  вони  людині,  в  чому  полягає  їх призначення.   Продовження

Філософія освіти і онтологія

Щоб розглянути онтологічні проблеми у предметному полі філософії  освіти,  здійснимо поділ  онтологічної проблематики  у першому  наближенні  згідно  із  існуючими  підходами  до визначення  онтології  як  філософської  галузі  знань.  Продовження

Проблема виокремлення онтологічного

Платон АтістотельОтже,  зрима розумом реальність  і конструйована розумом реальність (“предметизація”)  є  предметом  філософської онтології,  в  якій  осмислюються  граничні  підстави  буття.  На відміну  від  наукових  тверджень,  онтологічними  вважаються загальні  твердження  не  про  конкретні  явища,  а  про  характер світу,  що  мають  природу  якихось  загальних  посилань  і допущень.   Продовження

Пошук критеріїв, якою повинна бути онтологія

онтологіяНайважливіший  внесок  у  розробку  онтологічної проблематики  зробили Платон  і Аристотель. У  середньовічній філософії  центральне  місце  займала  онтологічна  проблема існування  абстрактних  об’єктів (універсалій). Визначною  віхою в  духовній  еволюції  гуманістичної  свідомості  є  картезіанська трьохскладова онтологія (Бог, природа, людина), геометричною транскрипцією якої вважають запропоновану Декартом систему координат. Продовження

Партнерські посилання: