Архів категорії: Онтологія освіти

55 тем есе з Онтології освіти

Обсяг роботи – 1-1,5 ст. А4.
  1. Онтологія як предмет філософської рефлексії.
  2. Зв’язок філософії та освіти
  3. Інтернет в житті сучасної людини і в освітньому процесі
  4. Музичні смаки сучасної молоді
  5. Навіщо мені освіта (на власному прикладі) Продовження

Модуль 2. Тема 3. Академічний капіталізм та соціальна відповідальність університету

Курс «Онтологія освіти»

Модуль 2. Тема 3. Академічний капіталізм та соціальна відповідальність університету

1. Роль ринку в освіті

Визначення ролі і місця ринку в освіті потребує кількох засадничих речей.

Продовження

Модуль 2. Тема 2. ОНТОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО ВРЯДУВАННЯ

Курс «Онтологія освіти»

Модуль 2. Тема 2. ОНТОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО ВРЯДУВАННЯ

У дослідженнях освіти нині набуває популярності концепція “врядування” (governance). За останні 20-25 років вона набула надзвичайної популярності в західній суспільствознавчій науці та набула статусу “проблеми глобальної політики”. Продовження

Модуль 2. Тема 1. Ідея університету в онтологічному вимірі

Курс «Онтологія освіти»

Модуль 2. Тема 1. Ідея університету в онтологічному вимірі

Кожна ідея має свою історію. Вона зароджується в певний час, поступово визріває, поширюючись у просторі культури, трансформуючись згідно з вимогами «духу епохи», аж поки не набирає справжньої змістовної прозорості й завершеності. Продовження

Схема аналізу статті

Часто буває так, що потрібно оцінити статтю іншої людини. А як це зробити? Способів багато, але коли потрібно зробити це швидко і якісно водночас? Пропоную орієнтовну схему (алгоритм) аналізу наукової (науково-популярної статті). Вона також підійде і для аналізу уривку з книги чи монографії. Адресується моїм студентам і не тільки. Продовження

ОНТОЛОГІЯ ОСВІТИ Модуль 1. Предмет онтології освіти Тема 1. Загальна характеристика онтології освіти

ОНТОЛОГІЯ ОСВІТИ

МОДУЛЬ 1. Предмет онтології освіти

Тема 1. Загальна характеристика онтології освіти

Питання:

1)    Проблема виокремлення онтологічного

2)   Філософія освіти і онтологія

3)   Натурфілософський підхід: основні онтологічні моделі

4)  Метафізичний підхід: істина і освіта

5)   Феноменологічний підхід: сенс життя як онтологічна проблема

6)  Концепція онтологічної роботи і педагогічна практика

7)   Проблеми становлення онтології освіти в філософсько-освітньому дискурсі

Продовження

Партнерські посилання: